Gradska uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada - Kancelarija za mlade

Gradska uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada - Kancelarija za mlade:

Adresa: Apolo centar, Trg slobode br. 3, II sprat, 21101 Novi Sad, Srbija
Imejl-adresa: kzm@uprava.novisad.rs
Veb-sajt: https://www.kzm.novisad.rs/
Broj telefona: +381 21 662 44 70

Gradska uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada:
Adresa: Žarka Zrenjanina br. 2, II sprat, 21101 Novi Sad, Srbija
Broj telefona:+381 21 520 625

„Omladinski OK klub“:
Adresa: SPENS, Sutjeska br. 2, I sprat, 21101 Novi Sad, Srbija

Kancelarija za mlade je sektor u sklopu Gradske uprave za sport i omladinu Grada Novog Sada, koja je počela sa radom 16. decembra 2009. godine. Glavni cilj joj je podrška mladima da se aktivno uključe u društvo. Ona je servis mladih Novosađana i Novosađanki, koji im obezbeđuje aktivno uključivanje u život Grada, i deo je sistema lokalne samouprave.

U Kancelariji za mlade Grada Novog Sada obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 • Uređenje i stvaranje uslova za brigu o mladima;
 • Donošenje i realizaciju strategije i akcionog plana za njeno sprovođenje na teritoriji Grada;
 • Praćenje ostvarivanja akcionih planova, programa za mlade i rad na unapređenju lokalne omladinske politike;
 • Uspostavljanje i održavanje saradnje sa lokalnim organizacijama, udruženjima i grupama mladih, organizacijama za mlade, učeničkim i studentskim parlamentima, institucijama, ustanovama i organizacijama koje u okviru svoje nadležnosti imaju programe za mlade;
 • Podsticanje omladinskog organizovanja;
 • Obrazovne aktivnosti i jačanje svesti o potrebi aktivnog učešća mladih u društvu;
 • Izrada i finansiranje projekata u cilju unapređenja i poboljšanja položaja mladih
 • Informisanje mladih;
 • Koordinacija, podsticanje, pomaganje i učešće u realizaciji aktivnosti kojima se predstavljaju projekti, programi, inicijative i postignuća mladih Grada;
 • Podršku međuopštinske, regionalne i međunarodne saradnje mladih;
 • Organizovanje, koordinaciju i podršku aktivnosti i programa kojima se podstiče i omogućava povezivanje, razmena i unapređenje saradnje između organizacija, udruženja i grupa mladih, učeničkih i studentskih parlamenata, institucija, ustanova i organizacija, javnih, javno komunalnih i drugih preduzeća, drugih pravnih i fizičkih lica, a u cilju sveukupnog unapređenja života i podrške mladima.

Sve poslove koje obavlja Kancelarija za mlade i aktivnosti u koje je uključena imaju osnovni cilj a to je uspostavljanje, razvoj i unapređenje lokalne politike za mlade.

Radi uspešnog zadovoljavanja jedne od prioritetnih potreba mladih prepoznate u Lokalnom akcionom planu politike za mlade Grada Novog Sada za period 2015-2018. godine, Gradska uprava za sport i omladinu - Kancelarija za mlade je, uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu Autonomne pokrajine Vojvodine, osnovala „Omladinski OK klub“ za dobrobit mladih.

„Omladinski OK klub“ promoviše saradnju u omladinskom sektoru, obezbeđuje stalni dijalog, neposredni kontakt sa mladima i ostvarivanje njihovih interesovanja i potreba.

Ovaj moderno opremljen prostor pruža mladima mogućnost da se Gradska uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada - Kancelarija za mladeokupljaju, osmišljavaju i realizuju aktivnosti, ostvaruju svoje potencijale, i tako osnaženi doprinose razvoju zajednice. Prostor je namenjen udruženjima mladih, udruženjima za mlade i njihovim savezima, studentima/kinjama, učeničkim parlamentima, neformalnim grupama, pojedincima i pojedinkama koji/e su mladi ili se bave mladima.