ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ-РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА

за избор пројеката из области јавног информисања који се суфинансирају средствима из буџета Града Новог Сада, а којима се обезбеђује рад јавних гласила на језицима националних мањина и етничких заједница, као и несметано коришћење права особа са инвалидитетом у јавном информисању, у 2011. години

Градска управа за културу Града Новог Сада, спровела је поступак Јавног конкурса за избор пројеката из области јавног информисања који се суфинансирају средствима из буџета Града Новог Сада, а којима се обезбеђује рад јавних гласила на језицима националних мањина и етничких заједница, као и несметано коришћење права особа са инвалидитетом у јавном информисању, у 2011. години, и утврдила да је пријаве на јавни конкурс поднело 28 носилаца пројеката са укупно 38 пројеката.

Учесници јавног конкурса за доделу средстава из буџета Града Новог Сада су за пројекте укупно потраживали 56.808.754,84 динара, од чега су потраживања за реализацију пројеката намењених националним мањинама и етничким заједницама у циљу информисања на сопственом језику и неговања сопствене културе и идентитета, који се реализују на језику националне мањине и етничке заједнице, са или без превода на српски језик, износила 32.554.575,00 динара, док су потраживања на име реализације пројеката намењених заштити интереса особа са инвалидитетом ради несметаног коришћења права ових лица у јавном информисању, а посебно слободе примања идеја, информација и мишљења, износила 24.254.179,84 динара.

Након извршеног увида и процене, а на основу значаја пројеката у области информисања приспелих на Јавни конкурс, као и предлога националних савета националних мањина, Градска управа за културу извршила је расподелу средстава за суфинансирање реализације пројеката намењених националним мањинама и етничким заједницама у циљу информисања на сопственом језику и неговања сопствене културе и идентитета, који се реализују на језику националне мањине и етничке заједнице, са или без превода на српски језик, у укупном износу од 9.400.000,00 динара, за 9 носилаца пројеката, тј. за укупно 14 пројеката, и то:


1. Установа за културу, информисање и образовање Културно - информативни центар "Кисач" Радио Кисач, Кисач,
- пројекти:
- "Прозорчић у школу" ("Okienko do školy") 300.000,00 динара
- "Недељна хроника" 500.000,00 динара
УКУПНО: 800.000,00 динара

2. "Регионално друштво РТВ-РТД" д.о.о., Нови Сад,
- пројекти:
- "Мултикултурална ТВ енциклопедија" 1.000.000,00 динара
- "Радијска мултикултурална енциклопедија" 200.000,00 динара
- "Емитовање информативног програма на мађарском језику" 1.000.000,00 динара
УКУПНО: 2.200.000,00 динара

3. РТВ-Панонија д.о.о. за емитовање радио и ТВ програма, Нови Сад,
- пројекат:
- "Мултиетник" 500.000,00 динара

4. "КАНАЛ 9", д.о.о. за маркетинг, радио и телевизију, Нови Сад,
- пројекти:
- "Свако има нешто своје" 1.000.000,00 динара
- "Једног смо рода" 1.000.000,00 динара
УКУПНО: 2.000.000,00 динара

5. Установа за културу, информисање и образовање Културно -информативни центар "Младост" Футог, Футог,
- пројекат:
- "Фрагменти" 700.000,00 динара

6. Фондација "Мозаик" Нови Сад-Мozaik Аlapitvany, Ujvidek,
- пројекат:
- "Продукција информативне емисије на мађарском
језику "Новосадска хроника" 1.000.000,00 динара

7. Новинско издавачка установа "Hlas ljudu", Нови Сад,
- пројекти:
- "Новине "Hlas ljudu" 300.000,00 динара
- "VZLET" - омладински часопис на словачком језику 200.000,00 динара
УКУПНО: 500.000,00 динара

8. "Инвитем" д.о.о. - Радио "Југовић", Каћ,
- пројекат:
- "Амаре адетија" - "Наши обичаји" 1.000.000,00 динара

9. "РАДИО 5" д.о.о. за радио-дифузну делатност Нови Сад, Нови Сад,
- пројекат:
- "Dobre je vediet" ("Корисно је знати") 700.000,00 динара


Након извршеног увида и процене, а на основу значаја пројеката у области информисања приспелих на Јавни конкурс, Градска управа за културу извршила је расподелу средстава за суфинансирање реализације пројеката којима се обезбеђује несметано коришћење права особа са инвалидитетом у јавном информисању, у укупном износу од 10.899.040,00 динара, за 8 носилаца пројеката, тј. за укупно 9 пројеката, и то:

1. Установа за културу, информисање и образовање Културно - информативни центар "Кисач" Радио Кисач, Кисач,
- пројекат:
- "Живети нормално" 500.000,00 динара

2. "Регионално друштво РТВ-РТД" д.о.о., Нови Сад,
- пројекти:
-"Нови Сад, град без препрека" 800.000,00 динара
-"Права особа са инвалидитетом" 500.000,00 динара
УКУПНО: 1.300.000,00 динара

3. "КАНАЛ 9", д.о.о. за маркетинг, радио и телевизију, Нови Сад,
- пројекат:
- "Између два моста" 1.500.000,00 динара

4. Установа за културу, информисање и образовање Културно -информативни центар "Младост" Футог, Футог,
- пројекат:
- "Без баријера" 600.000,00 динара

5. РТВ Сигнал-НС д.о.о. Нови Сад, Нови Сад,
- пројекат:
- "Сигнал хуманости" 2.399.040,00 динара


6. "РАДИО 5" д.о.о. за радио-дифузну делатност Нови Сад, Нови Сад,
- пројекат:
- "Упознајмо се - Сви по мало за њихово пуно" 1.300.000,00 динара


7. "Инвитем" д.о.о. - Радио "Југовић", Каћ,
- пројекат:
- "Радио емисија "Можемо и ми" 1.300.000,00 динара


8. Нови грађански лист д.о.о., Нови Сад,
- пројекат:
- "Информисањем до инклузије особа са инвалидитетом" 2.000.000,00 динара


За суфинансирање реализације наведених пројеката из области јавног информисања, у 2011. години, опредељена су средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 20.299.040,00 динара.