GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU- REZULTATI JAVNOG KONKURSA

za izbor projekata iz oblasti javnog informisanja koji se sufinansiraju sredstvima iz budžeta Grada Novog Sada, a kojima se obezbeđuje rad javnih glasila na jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica, kao i nesmetano korišćenje prava osoba sa invaliditetom u javnom informisanju, u 2011. godini

Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada, sprovela je postupak Javnog konkursa za izbor projekata iz oblasti javnog informisanja koji se sufinansiraju sredstvima iz budžeta Grada Novog Sada, a kojima se obezbeđuje rad javnih glasila na jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica, kao i nesmetano korišćenje prava osoba sa invaliditetom u javnom informisanju, u 2011. godini, i utvrdila da je prijave na javni konkurs podnelo 28 nosilaca projekata sa ukupno 38 projekata.

Učesnici javnog konkursa za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada su za projekte ukupno potraživali 56.808.754,84 dinara, od čega su potraživanja za realizaciju projekata namenjenih nacionalnim manjinama i etničkim zajednicama u cilju informisanja na sopstvenom jeziku i negovanja sopstvene kulture i identiteta, koji se realizuju na jeziku nacionalne manjine i etničke zajednice, sa ili bez prevoda na srpski jezik, iznosila 32.554.575,00 dinara, dok su potraživanja na ime realizacije projekata namenjenih zaštiti interesa osoba sa invaliditetom radi nesmetanog korišćenja prava ovih lica u javnom informisanju, a posebno slobode primanja ideja, informacija i mišljenja, iznosila 24.254.179,84 dinara.

Nakon izvršenog uvida i procene, a na osnovu značaja projekata u oblasti informisanja prispelih na Javni konkurs, kao i predloga nacionalnih saveta nacionalnih manjina, Gradska uprava za kulturu izvršila je raspodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata namenjenih nacionalnim manjinama i etničkim zajednicama u cilju informisanja na sopstvenom jeziku i negovanja sopstvene kulture i identiteta, koji se realizuju na jeziku nacionalne manjine i etničke zajednice, sa ili bez prevoda na srpski jezik, u ukupnom iznosu od 9.400.000,00 dinara, za 9 nosilaca projekata, tj. za ukupno 14 projekata, i to:


1. Ustanova za kulturu, informisanje i obrazovanje Kulturno - informativni centar "Kisač" Radio Kisač, Kisač,
- projekti:
- "Prozorčić u školu" ("Okienko do školy") 300.000,00 dinara
- "Nedeljna hronika" 500.000,00 dinara
UKUPNO: 800.000,00 dinara

2. "Regionalno društvo RTV-RTD" d.o.o., Novi Sad,
- projekti:
- "Multikulturalna TV enciklopedija" 1.000.000,00 dinara
- "Radijska multikulturalna enciklopedija" 200.000,00 dinara
- "Emitovanje informativnog programa na mađarskom jeziku" 1.000.000,00 dinara
UKUPNO: 2.200.000,00 dinara

3. RTV-Panonija d.o.o. za emitovanje radio i TV programa, Novi Sad,
- projekat:
- "Multietnik" 500.000,00 dinara

4. "KANAL 9", d.o.o. za marketing, radio i televiziju, Novi Sad,
- projekti:
- "Svako ima nešto svoje" 1.000.000,00 dinara
- "Jednog smo roda" 1.000.000,00 dinara
UKUPNO: 2.000.000,00 dinara

5. Ustanova za kulturu, informisanje i obrazovanje Kulturno -informativni centar "Mladost" Futog, Futog,
- projekat:
- "Fragmenti" 700.000,00 dinara

6. Fondacija "Mozaik" Novi Sad-Mozaik Alapitvany, Ujvidek,
- projekat:
- "Produkcija informativne emisije na mađarskom
jeziku "Novosadska hronika" 1.000.000,00 dinara

7. Novinsko izdavačka ustanova "Hlas ljudu", Novi Sad,
- projekti:
- "Novine "Hlas ljudu" 300.000,00 dinara
- "VZLET" - omladinski časopis na slovačkom jeziku 200.000,00 dinara
UKUPNO: 500.000,00 dinara

8. "Invitem" d.o.o. - Radio "Jugović", Kać,
- projekat:
- "Amare adetija" - "Naši običaji" 1.000.000,00 dinara

9. "RADIO 5" d.o.o. za radio-difuznu delatnost Novi Sad, Novi Sad,
- projekat:
- "Dobre je vediet" ("Korisno je znati") 700.000,00 dinara


Nakon izvršenog uvida i procene, a na osnovu značaja projekata u oblasti informisanja prispelih na Javni konkurs, Gradska uprava za kulturu izvršila je raspodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata kojima se obezbeđuje nesmetano korišćenje prava osoba sa invaliditetom u javnom informisanju, u ukupnom iznosu od 10.899.040,00 dinara, za 8 nosilaca projekata, tj. za ukupno 9 projekata, i to:

1. Ustanova za kulturu, informisanje i obrazovanje Kulturno - informativni centar "Kisač" Radio Kisač, Kisač,
- projekat:
- "Živeti normalno" 500.000,00 dinara

2. "Regionalno društvo RTV-RTD" d.o.o., Novi Sad,
- projekti:
-"Novi Sad, grad bez prepreka" 800.000,00 dinara
-"Prava osoba sa invaliditetom" 500.000,00 dinara
UKUPNO: 1.300.000,00 dinara

3. "KANAL 9", d.o.o. za marketing, radio i televiziju, Novi Sad,
- projekat:
- "Između dva mosta" 1.500.000,00 dinara

4. Ustanova za kulturu, informisanje i obrazovanje Kulturno -informativni centar "Mladost" Futog, Futog,
- projekat:
- "Bez barijera" 600.000,00 dinara

5. RTV Signal-NS d.o.o. Novi Sad, Novi Sad,
- projekat:
- "Signal humanosti" 2.399.040,00 dinara


6. "RADIO 5" d.o.o. za radio-difuznu delatnost Novi Sad, Novi Sad,
- projekat:
- "Upoznajmo se - Svi po malo za njihovo puno" 1.300.000,00 dinara


7. "Invitem" d.o.o. - Radio "Jugović", Kać,
- projekat:
- "Radio emisija "Možemo i mi" 1.300.000,00 dinara


8. Novi građanski list d.o.o., Novi Sad,
- projekat:
- "Informisanjem do inkluzije osoba sa invaliditetom" 2.000.000,00 dinara


Za sufinansiranje realizacije navedenih projekata iz oblasti javnog informisanja, u 2011. godini, opredeljena su sredstva iz budžeta Grada Novog Sada, u ukupnom iznosu od 20.299.040,00 dinara.