ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА

в.д. начелника: Станислава Прпа

в.д. заменика начелника: Бранислав Надрљански

Телефон:
021/4871-730
021/4871-752 фаx

Помоћник начелника за физичка лица, предузетнике и правна лица и процену трж. вред. непокретности: Катарина Николић
Телефон:
021/4871-730

Помоћник начелника за наплату: Ивана Сворцан
Телефон:
021/4871-730

Помоћник начелника за пореско књиговодство и финансијско извештавање : Данка Вајагић
Телефон:
021/4871-730

Информације о утврђивању пореза на имовину физичких лица
Телефон:
021/ 4871-751
021/ 6616-114 - ДЕЖУРНИ ИНСПЕКТОР ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

Информације о утврђивању пореза на имовину правних лица, локалне комуналне таксе, посебне накнаде за унапређење и заштиту животне средине и накнаде за коришћење грађевинског земљишта
Телефон:
021/ 6616-118 - ДЕЖУРНИ ИНСПЕКТОР ЗА ПРАВНА ЛИЦА

Информације у поступку издавања пореских уверења
Телефон:
021/ 4871-719  - ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
021/ 4871-794  - ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
021/ 4871-761 -  ЗА ПРАВНА ЛИЦА