ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА

в.д. начелника: Станислава Прпа
в.д. заменика начелника: Бранислав Надрљански

Телефон:021/4871-730
Факс:021/4871-752

Електронска пошта : gpu@novisad.rs
Интернет презентација : https://gpu.novisad.rs/

Инстаграм профил:

https://www.instagram.com/gradska_poreska_uprava_novisad/?next=%2F

Помоћник начелника за физичка лица, предузетнике и правна лица и процену трж. вред. непокретности: Катарина Николић
Телефон: 021/4871-730

Помоћник начелника за наплату: Ивана Сворцан
Телефон: 021/4871-730

Помоћник начелника за пореско књиговодство и финансијско извештавање: Данка Вајагић
Телефон:021/4871-730

Информације о утврђивању пореза на имовину физичких лица

Телефон:021/ 4871-707

Дежурни инспектор за физичка лица

Телефон:021/ 6616-114

Информације о утврђивању пореза на имовину правних лица, локалне комуналне таксе, посебне накнаде за унапређење и заштиту животне средине и накнаде за коришћење грађевинског земљишта:

Дежурни инспектор за правна лица

Телефон: 021/ 6616-118 

Информације у поступку издавања пореских уверења

Телефони:021/ 4871-719  - за физичка лица
                 021/ 4871-708  - за правна лица и предузетнике

Шалтер сала

Војвођанских бригада бр. 24-26. (Радно време од 08 до 14 часова) за коју је омогућено електронско заказивање термина на следећем линку: https://gpu.novisad.rs/index.php/sr/first

Издвојено шалтер место

У просторијама ЈКП Информатике на адреси Булевар Слободана Јовановића (Радно време од 08 до 14 часова)

Инфо пулт
ТЦ Променада (Радно време од 12 до 20 часова)