GRADSKA PORESKA UPRAVA

v.d. načelnika: Stanislava Prpa
v.d. zamenika načelnika: Branislav Nadrlјanski

Telefon:021/4871-730
Faks:021/4871-752

Elektronska pošta : gpu@novisad.rs
Internet prezentacija : https://gpu.novisad.rs/
Instagram profil:
https://www.instagram.com/gradska_poreska_uprava_novisad/?next=%2F

Pomoćnik načelnika za fizička lica, preduzetnike i pravna lica i procenu trž. vred. nepokretnosti: Katarina Nikolić
Telefon: 021/4871-730

Pomoćnik načelnika za naplatu: Ivana Svorcan
Telefon: 021/4871-730

Pomoćnik načelnika za poresko knjigovodstvo i finansijsko izveštavanje: Danka Vajagić
Telefon:021/4871-730

Informacije o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica

Telefon:021/ 4871-707

Dežurni inspektor za fizička lica

Telefon:021/ 6616-114

Informacije o utvrđivanju poreza na imovinu pravnih lica, lokalne komunalne takse, posebne naknade za unapređenje i zaštitu životne sredine i naknade za korišćenje građevinskog zemlјišta:

Dežurni inspektor za pravna lica

Telefon: 021/ 6616-118

Informacije u postupku izdavanja poreskih uverenja

Telefoni:021/ 4871-719  - za fizička lica
              021/ 4871-708  - za pravna lica i preduzetnike

Šalter sala

Vojvođanskih brigada br. 24-26. (Radno vreme od 08 do 14 časova) za koju je omogućeno elektronsko zakazivanje termina na sledećem linku: https://gpu.novisad.rs/index.php/sr/first

Izdvojeno šalter mesto

U prostorijama JKP Informatike na adresi Bulevar Slobodana Jovanovića (Radno vreme od 08 do 14 časova)

Info pult

TC Promenada (Radno vreme od 12 do 20 časova)