ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА

Градска библиотека у Новом Саду ради на традицији Српске читаонице новосадске, која је основана 23. септембра 1845. године. Смештена је у срцу старог језгра града, у згради која је задужбина Анке и Арсе Пајевић, издавача, мецене и добротвора српског народа. У централној згради се налази позајмно одељење „Ђура Даничић“, Дечје одељење, Информационо-реферални центар са читаоницом и фондом британске књиге, управа и стручне службе. Током свог рада, Библиотека је развила мрежу од 22 библиотечка огранка (9 у граду и 13 у приградским местима), а има и два посебна фонда: Завичајну збирку и Информационо-реферални центар са читаоницом и фондом британске књиге. Захваљујући томе, она је једна од највећих јавних библиотека позајмног типа у земљи и има функцију матичне библиотеке за Јужнобачки округ.

Библиотека располаже са преко 400.000 књига и часописа на српском, мађарском, словачком, румунском и русинском језику, као и књига на енглеском, француском, руском и немачком језику. Годишње се у Библиотеку упише преко 20.000 чланова.
Применом нових технологија у области библиотечког пословања, коришћењем штампаних и електронских ресурса, Библиотека се данас развија као информациони, образовни и културни центар, који стоји у служби великог броја корисника и узима активно учешће у настанку информационог друштва.

Веб адреса ГБНС је:

www.gbns.ns.ac.yu