Читај ми

ГРАДОНАЧЕЛНИК ОБИШАО СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ ЗА МЛАДЕ НАСТАВНЕ И НАУЧНЕ РАДНИКЕ И УМЕТНИКЕ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

Градоначелник Новог Сада Милан Ђурић обишао је објекат у Улици Станоја Станојевића који је изградила Фондација за решавање стамбених потреба младих наставних и научних радника и уметника. Tу Фондацију основали су Универзитет у Новом Саду и Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој Владе АП Војводине 2000. године, а активан рад је започела током 2006. године уз подршку Универзитета, Владе АП Војводине и Владе Републике Србије.

- Сви носиоци власти, доносиоци одлука и ми као друштво у целини треба да стварамо такав амбијент да наш најважнији природни ресурс и гарант сигурније будућности – млади, образовани људи - и након  студија остану да живе и раде у нашој земљи. Објекат који смо данас обишли је пети по реду који је Фондација изградила, а расподелом 25 станова решена је стамбена потреба за 29 младих наставника и уметника. Изградња ових стамбених објеката условила је неопходност инфраструктурног опремања предметног локалитета. Град Нови Сад је извео радове на северном и јужном краку улице Станоја Станојевића, чиме је омогућен приступ стамбеним објектима уз њу, а тако су уједно и повезане улице Сомборска рампа и Милеве Марић. Радови су обухватали изградњу саобраћајнице, пешачих стаза, паркинг места, атмосферске и фекалне канализације, водоводне мрежа, јавне расвете и озелењавање, а вредност тих радова износила је око 62 милиона динара. Град Нови Сад је активно укључен у Фонд за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду. Тако, као донатори, обезбеђујемо ове школске године 20 стипендија у укупном износу од преко 5 милиона динара за наше студенте - рекао је градоначелник Ђурић.

Обиласку су присуствовали и управитељ Фондације проф. др Драгана Латковић, државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја проф. др Маријана Дукић Мијатовић, ректор Универзитета у Новом Саду проф. др Дејан Мадић и покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Бранко Маркоски. 

Нови Сад, 23. мај 2024. године