Читај ми

ГРАД ЗАХТЕВА ОД НАДЛЕЖНИХ ХИТНО УКЛАЊАЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА ЧАКОР И ВУЧЕВО

Имајући у виду да на обали Дунава, недалеко од железничко – друмског моста у Новом Саду, долази до све значајнијег потонућа бродова – ледоломаца Чакор и Вучево, Град Нови Сад се данас, 31.7.2020. године, обратио Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Одељењу за водну инспекцију, писаним захтевом за хитно реаговање и поступање надлежних органа у смислу давања налога власнику бродова за уклањање истих са ове локације, без било каквог даљег одлагања.

О предметном захтеву Град Нови Сад је обавестио и ресорно министарство. Према писаном Решењу Министарства грађевинарства од 15.5.2020. године, број 342-482/20 II, издато у корист DMB SHIPPING DOO RUMA, а које је достављено и Граду Новом Саду, ближи услови тачке 7 дефинисали су да је рок за стављање бродова у распрему, на за то одређену локацију, ОДМАХ.

Сходно одговору предузећа DMB SHIPPING DOO RUMA, број 383 од 7.7.2020. године, Лучка капетанија Нови Сад је обавештена да је пребацивање предметних бродова условљено падом водостаја Дунава, како би се пребацивање извршило безбедно.

Град Нови Сад је у оквиру писаног захтева за хитно поступање, који је упућен надлежном инспекцијом органу и Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, захтевао проналазак другог адекватног алтернативног решења на начин да бродови буду премештени у што краћем року, уз улагање значајнијих напора власника бродова, не чекајући пад нивоа водостаја Дунава, све имајући у виду да постојеће стање може проузроковати евентуалну даљу штету и последице.

Нови Сад, 31. јул 2020. године