Čitaj mi

GRAD ZAHTEVA OD NADLEŽNIH HITNO UKLANJANJE LEDOLOMACA ČAKOR I VUČEVO

Imajući u vidu da na obali Dunava, nedaleko od železničko – drumskog mosta u Novom Sadu, dolazi do sve značajnijeg potonuća brodova – ledolomaca Čakor i Vučevo, Grad Novi Sad se danas, 31.7.2020. godine, obratio Pokrajinskom sekretarijatu za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Odelјenju za vodnu inspekciju, pisanim zahtevom za hitno reagovanje i postupanje nadležnih organa u smislu davanja naloga vlasniku brodova za uklanjanje istih sa ove lokacije, bez bilo kakvog dalјeg odlaganja.

O predmetnom zahtevu Grad Novi Sad je obavestio i resorno ministarstvo. Prema pisanom Rešenju Ministarstva građevinarstva od 15.5.2020. godine, broj 342-482/20 II, izdato u korist DMB SHIPPING DOO RUMA, a koje je dostavlјeno i Gradu Novom Sadu, bliži uslovi tačke 7 definisali su da je rok za stavlјanje brodova u raspremu, na za to određenu lokaciju, ODMAH.

Shodno odgovoru preduzeća DMB SHIPPING DOO RUMA, broj 383 od 7.7.2020. godine, Lučka kapetanija Novi Sad je obaveštena da je prebacivanje predmetnih brodova uslovlјeno padom vodostaja Dunava, kako bi se prebacivanje izvršilo bezbedno.

Grad Novi Sad je u okviru pisanog zahteva za hitno postupanje, koji je upućen nadležnom inspekcijom organu i Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, zahtevao pronalazak drugog adekvatnog alternativnog rešenja na način da brodovi budu premešteni u što kraćem roku, uz ulaganje značajnijih napora vlasnika brodova, ne čekajući pad nivoa vodostaja Dunava, sve imajući u vidu da postojeće stanje može prouzrokovati eventualnu dalјu štetu i posledice.

Novi Sad, 31. jul 2020. godine