Читај ми

ГРАД РЕГРЕСИРА ТРОШКОВЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА КОЈИ НАСТАВУ ПОХАЂАЈУ У ДРУГИМ ОПШТИНАМА

У буџету Града Новог Сада обезбеђена су средства за регресирање дела трошкова превоза ученика средњих школа који са територије Града Новог Сада путују у друге општине ради похађања наставе. Поменута категорија ученика може остварити право на 80% или 40% регресирани превоз – у првом случају ово право оствариће они који су без једног или оба родитеља, из породица које остварују право на дечији додатак, који поседују избегличку или расељеничку легитимацију, који су деца палих бораца или ратних војних инвалида са територије Града Новог Сада, као и ученици из породица у којима међуградским превозом путује двоје или више ученика, а право на 40% регресираних трошкова остварују сви остали ученици који путују у друге општине где похађају наставу у средњим школама чији је оснивач Република, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Право на регресирање трошкова превоза ученици остварују од октобра 2013. године, па све  до краја наставе у школској 2013/2014. години, односно најдаље до јуна 2014. године. Захтеви се подносе Писарници Градске куће, Трг слободе 1, Нови Сад, шалтери 13 и 14, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова. Рок за подношење захтева је 25. септембар 2013. године, да би ученици повластице за превоз користили од октобра 2013. године, а накнадно приспели захтеви биће обрађени у наредном месецу.

Сва потребна обавештења могу се добити преко Контакт центра, позивом телефна на број 0800-021-021 или у Градској управи за образовање, на број  4882-900, у периоду од 8,00 до 15,00 часова.

Нови Сад, 22. август 2013. године