Čitaj mi

GRAD REGRESIRA TROŠKOVE PREVOZA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA KOJI NASTAVU POHAĐAJU U DRUGIM OPŠTINAMA

U budžetu Grada Novog Sada obezbeđena su sredstva za regresiranje dela troškova prevoza učenika srednjih škola koji sa teritorije Grada Novog Sada putuju u druge opštine radi pohađanja nastave. Pomenuta kategorija učenika može ostvariti pravo na 80% ili 40% regresirani prevoz – u prvom slučaju ovo pravo ostvariće oni koji su bez jednog ili oba roditelja, iz porodica koje ostvaruju pravo na dečiji dodatak, koji poseduju izbegličku ili raseljeničku legitimaciju, koji su deca palih boraca ili ratnih vojnih invalida sa teritorije Grada Novog Sada, kao i učenici iz porodica u kojima međugradskim prevozom putuje dvoje ili više učenika, a pravo na 40% regresiranih troškova ostvaruju svi ostali učenici koji putuju u druge opštine gde pohađaju nastavu u srednjim školama čiji je osnivač Republika, Autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Pravo na regresiranje troškova prevoza učenici ostvaruju od oktobra 2013. godine, pa sve  do kraja nastave u školskoj 2013/2014. godini, odnosno najdalje do juna 2014. godine. Zahtevi se podnose Pisarnici Gradske kuće, Trg slobode 1, Novi Sad, šalteri 13 i 14, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova. Rok za podnošenje zahteva je 25. septembar 2013. godine, da bi učenici povlastice za prevoz koristili od oktobra 2013. godine, a naknadno prispeli zahtevi biće obrađeni u narednom mesecu.

Sva potrebna obaveštenja mogu se dobiti preko Kontakt centra, pozivom telefna na broj 0800-021-021 ili u Gradskoj upravi za obrazovanje, na broj  4882-900, u periodu od 8,00 do 15,00 časova.

Novi Sad, 22. avgust 2013. godine