Читај ми

ГРАД ПОДРЖАВА ПОДСТИЦАЈНО РОДИТЕЉСТВО

Међусекторско радно тело за подршку подстицајном родитељству и развоју деце на територији Града Новог Сада, као повремено радно тело Скупштине Града Новог Сада, одржало је XII седницу у Градском центру за унапређење репродуктивног здравља који се налази у просторијама Дома здравља „Нови Сад“  у Алмашкој улици бр. 4. 

Седници је присуствовала начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту Лидија Томаш која је и председница тог радног тела, као и чланови Међусекторског радног тела које чине представници Градске управе за социјалну и дечију заштиту, Градске управе за здравство, Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад, Института за јавно здравље Војводине, Центра за социјални рад Града Новог Сада, Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика и Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад. Подршку родитељству и раном развоју деце Град Нови Сад пружа у оквиру пројекта „Подршка локалним самоуправама за ширење добрих политика и пракси подршке родитељству“ који заједно спроводе Стална конференција градова и општина Србије – Савез градова и општина Србије и УНИЦЕФ.

Градско веће Града Новог Сада утврдило je Мере за унапређење подршке подстицајном родитељству и раном развоју деце деце у циљу унапређења подршке родитељима и деци, чији су носиоци Градска управа за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада, Центар за социјални рад Града Новог Сада, Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад и Предшколска установа „Радосно детињство“.

Помоћница директора за здравствену делатност Дома здравља „Нови Сад“ др Љерка Попов, је навела да је Центар реновиран и адаптиран за модерно и савремено функционисање и да у оквиру Репродуктивног центра постоје Школа за труднице (мала и велика), Школа за баке и деке, Школа родитељства, Саветовалиште за младе, психолог и гинеколог.

Мера за унапређење подршке подстицајном родитељству и раном развоју деце „On-line Школа родитељства“, коју реализује Дом здравља „Нови Сад“ спроводи се путем on - line едукација, односно објављивањем подкаста на друштвеним мрежама, You tube  каналу и званичном сајту Дома здравља „Нови Сад", са циљем оснаживања родитељских улога у раном развоју кроз равноправно укључивање оба партнера и повећања учешћа родитеља на оn - line едукацијама. Школа родитељства треба да резултира едукованим родитељима за пружање емоционалне и когнитивне стимулације детету и помагање у развоју самосталности детета.

Подкасти за „On-line Школу родитељства“ се налазе на званичном Youtube каналу Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад.