Читај ми

ГРАД НОВИ САД - ПОВОЉНО ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ

На свечаној додели у Дому Народне скупштине, НАЛЕД и Министарство економије и регионалног развоја су Граду Новом Саду доделили Сертификат повољног пословног окружења, као својеврсну гаранцију инвеститорима да општина нуди све потребне услове за успешан почетак и развој бизниса.
Нови Сад је један од пет градова и општина који су, у овом кругу сертификације, испунили стандарде повољног пословног окружења и могу спремно да одговоре на захтеве инвеститора.

Стицањем сертификата Град Нови Сад се сврстао у групу градова и општина које су суштински и дугорочно посвећене развоју привреде и које су захваљујући конзистентним реформама градске, односно општинске управе, успеле да створе услове које погодују развоју бизниса и инвеститорима (http://www.naled-serbia.org/certificationmap). Истовремено Нови Сад се квалификовао за континуирану подршку у промоцији од стране НАЛЕД-а, Владе АП Војводине, USAID-а, Министарства економије и регионалног развоја и страних амбасада у комуникацији са потенцијалним инвеститорима.

Званична промоција Града отпочела је данашњом доделом сертификата, а НАЛЕД ће у сарадњи са партнерима и донаторима на програму омогућити интензивну медијску промоцију као и промоцију потенцијала Града Новог Сада код могућих инвеститора, са циљем даљег привредног раста.

Нови Сад, 9. јул 2012. године