Читај ми

ГРАД НОВИ САД НЕЋЕ ДОЗВОЛИТИ ПРИТИСАК НА РАД КОМИСИЈЕ У ТОКУ ИЗБОРА ПРОЈЕКАТА

Поводом саопштења неколико новинарских удружења и на жалост, нетачних навода да Град Нови Сад нетранспарентно опредељује средства на јавном конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања Градска управа за културу је приморана да обавести јавност да већ други пут доживљавамо неосноване нападе од стране истих удружења.

Град Нови Сад је и ове године, као и у 2015. години, комплетан поступак формирања Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2016. години и именовања чланова комисије урадио сагласно Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање Јавног интереса у области јавног информисања (с. Гласник РС бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење).

Као што је Законом о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС", бр. 83/2014 и 58/15 и и 12/16 – аутентично тумачење) и поменутим правилником предвиђено, расписивање Јавног конкурса је уједно и позив новинарским и медијским удружењима, да предложе чланове конкурсне комисије, као и медијским стручњацима заинтересованим за учешће у раду комисије.

Осам независних медијских удружења је предложило десет кандидата за чланове комисије. Град Нови Сад је, сагласно члану 21. Правилникa о суфинансирању пројеката за остваривање Јавног интереса у области јавног информисања (с. Гласник РС бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење) именовао три члана комисије из три различита независна новинарска удружења и то:
1. Раб Србија – је предложио Ференца Бечека,
2. АЕМВ - Асоцијација електронских медија Војводине – Ненад Радомировић,
3. ДНВ – Друштво новинара Војводине – Милада Поповић

У доношењу одлуке о избору чланова комисије водило се рачуна о заступњености стручњака из свих области медијског деловања. Град Нови Сад је, сагласно поменутом правилнику именовао још два члана комисије јер је на конкурс пристигло више од 50 пројеката.

Из свега горе наведеног јасно је видљиво да је комплетна процедура спроведена сагласно и Закону о медијима и поменутом правилнику и овакви напади се могу протумачити једино као притисак на Град и на рад комисије током процедуре избора пројеката.

Нови Сад, 6. април 2016. године