Читај ми

ГРАД НОВИ САД ДОБИО ГЛОБАЛНО ПРИЗНАЊЕ ЗА ИНОВАТИВНУ ПРАКСУ У ОБЛАСТИ ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Град Нови Сад добио је Глобално признање  2019. године за иновативну праксу у области подршке особама са инвалидитетом на тему - живот у заједници и политичка партиципација за програм Живот у заједници уз подршку, односно програм „Мале кућне заједнице“ (Supported Living in the Community). Програм ће бити представљен на конференцији ZERO пројекта у Бечу крајем фебруара 2019. године, као један од 66 примера добре праксе, од номинованих 318.

ZERO пројекат, иницијатива ESSL фондације, усмерен је на права особа са инвалидитетом широм света. Мрежу Пројекта чини преко 3000 стручњака из више од 150 земаља са циљем да идентификују и промовишу политике и праксе које утичу на унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом. Сваке године објављују извештаје у којима обрађују неку од тема у складу са Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом Уједињених нација, а резултати се представљају на годишњој конференцији која умрежава 500 делегата из више од 70 земаља.

Услуга становања у малим кућним заједницама обезбеђује се младима са сметњама у развоју и одраслим и старијим лицима са тешкоћама, и обухвата одговарајући смештај, стручну помоћ и подршку за развој и одржавање практичних вештина потребних за свакодневни живот. Ова услуга обезбеђује се, у оквиру Програма унапређења социјалне заштите Града Новог Сада, у складу са Одлуком о социјалној заштити, од 2005. године када је било две кућне заједнице са пет корисника, а у 2018. Години било је 16 кућних заједница са 80 корисника. 

Град Нови Сад добио је Глобално признање и 2016. године за иновативну праксу у области подршке особама са инвалидитетом на тему-Едукација и ИКТ, за Програм „Учење на даљину-у случају дужег болничког или кућног лечења“ као додатна подршка детету и ученику, који је креиран 2008. године, са циљем повећања доступности образовања за децу, првенствено за децу са сметњама у развоју.

Град Нови Сад има развијене услуге социјалне заштите, пре свега услуге које подржавају живот у природној породици, као и услугу подршке за самосталан живот и подстицање социјалне инклузије. Програме Рани развој деце са сметњама у развоју до три године, Додатна подршка детету и ученику, Мале кућне заједнице, Предах - смештај, раднотерапијско ангажовање, едукација и волонтирање, као и услуге дневног боравка за децу предшколског узраста, децу и младе са сметњама у развоју и одрасле и старије са тешкоћама, реализује Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика.

Нови Сад, 18. јануар 2019. године