Čitaj mi

GRAD NOVI SAD DOBIO GLOBALNO PRIZNANјE ZA INOVATIVNU PRAKSU U OBLASTI PODRŠKE OSOBAMA SA INVALIDITETOM

Grad Novi Sad dobio je Globalno priznanje  2019. godine za inovativnu praksu u oblasti podrške osobama sa invaliditetom na temu - život u zajednici i politička participacija za program Život u zajednici uz podršku, odnosno program „Male kućne zajednice“ (Supported Living in the Community). Program će biti predstavlјen na konferenciji ZERO projekta u Beču krajem februara 2019. godine, kao jedan od 66 primera dobre prakse, od nominovanih 318.

ZERO projekat, inicijativa ESSL fondacije, usmeren je na prava osoba sa invaliditetom širom sveta. Mrežu Projekta čini preko 3000 stručnjaka iz više od 150 zemalјa sa cilјem da identifikuju i promovišu politike i prakse koje utiču na unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom. Svake godine objavlјuju izveštaje u kojima obrađuju neku od tema u skladu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom Ujedinjenih nacija, a rezultati se predstavlјaju na godišnjoj konferenciji koja umrežava 500 delegata iz više od 70 zemalјa.

Usluga stanovanja u malim kućnim zajednicama obezbeđuje se mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim i starijim licima sa teškoćama, i obuhvata odgovarajući smeštaj, stručnu pomoć i podršku za razvoj i održavanje praktičnih veština potrebnih za svakodnevni život. Ova usluga obezbeđuje se, u okviru Programa unapređenja socijalne zaštite Grada Novog Sada, u skladu sa Odlukom o socijalnoj zaštiti, od 2005. godine kada je bilo dve kućne zajednice sa pet korisnika, a u 2018. Godini bilo je 16 kućnih zajednica sa 80 korisnika. 

Grad Novi Sad dobio je Globalno priznanje i 2016. godine za inovativnu praksu u oblasti podrške osobama sa invaliditetom na temu-Edukacija i IKT, za Program „Učenje na dalјinu-u slučaju dužeg bolničkog ili kućnog lečenja“ kao dodatna podrška detetu i učeniku, koji je kreiran 2008. godine, sa cilјem povećanja dostupnosti obrazovanja za decu, prvenstveno za decu sa smetnjama u razvoju.

Grad Novi Sad ima razvijene usluge socijalne zaštite, pre svega usluge koje podržavaju život u prirodnoj porodici, kao i uslugu podrške za samostalan život i podsticanje socijalne inkluzije. Programe Rani razvoj dece sa smetnjama u razvoju do tri godine, Dodatna podrška detetu i učeniku, Male kućne zajednice, Predah - smeštaj, radnoterapijsko angažovanje, edukacija i volontiranje, kao i usluge dnevnog boravka za decu predškolskog uzrasta, decu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasle i starije sa teškoćama, realizuje Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika.

Novi Sad, 18. januar 2019. godine