Футошки парк

Футошки парк је настао у првој декади 20.века, непосредно по изградњи Јодне бање, као парк специјалне намене подигнут око бање. Првобитно идејно решеwе овог парка је понудио Армин Пец Млађи, чувени мађарски пејзажни архитекта. Овај пројекат није реализован, али су у изведеном решењу препознатљиви елементи овог пројекта.
Делимична реконструкција парка је извршена 1964.године, према пројекту обнове Футошког парка (1962.године) аутора Ратибора Ђорђевића. Пажљиво осмишљене стазе, алеје, одморишта, богати цветни партери и дендрофлора указују на висок ниво првобитног пројектатског решења.

Парк карактерише веома богат фонд биљног материјала, са преко 100 врста, варијетета и форми декоративне дендрофлоре, са многобројним егзотичним и аутохтоним сортама.

У југозападном делу парка налази се плитко језеро неправилног облика, које се напаја атмосферском и подземним водама. У парку се налази више геотермалних извора. На територији парка укупно је до сада бушено седам бунара.

На подручју Футошког парка установљен је режим заштите другог степена, а старање је поверено „Градском зеленилу“.