ЈЕВРЕЈСКА СИНАГОГА

Јеврејска синагога са Црквеном општином и бившом Јеврејском школом налази се у Јеврејској улици број 11. Подигнута је 1909. године у стилу мађарске сецесије, према пројекту пештанског архитекте Липота Баумхорна, а све три грађевине чине складну архитектонску целину. Над вратима синагоге, високо у полукругу, стоји хебрејски натпис, тачније седми стих из 56. главе књиге пророка Исаије који гласи „...јер ће се дом мој назвати домом молитве свих народа…” Према предратним разгледницама, овај текст био је логичнија целина, али су слова са обе стране до извесне висине скинута, вероватно за време окупације (1941-1944). Данас се у овој велелепној грађевини одржавају музичке манифестације, јер је бивша молитвена дворана изванредно акустична.