Е-УПРАВА

Град Нови Сад је путем Канцеларије за локални економски развој, у сарадњи са ЈКП „Информатика“ Нови Сад као партнером, аплицирао у оквиру програма „Exchange 3“ са пројектом који носи назив „E-Government“ (Е-управа). Програм је расписан од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а финансира се из средства „IPA“ фондова Европске уније, одобрена су средства у укупном износу од 212.710,68 евра, у динарској противвредности. Пројекат је саставни део пројекта Аутоматизације пословног процеса, из Стратегије привредног развоја Града Новог Сада.
 

Информационо - комуникационе технологије (ИКТ) за локалну самоуправу представљају шансу да се приближи грађанима и да увећа и квантитет и квалитет својих услуга, да повећа ефикасност и смањи трошкове у јавном сектору, стимулише увођење нових и побољшање постојећих сервиса. Циљ пројекта је да се дефинишу и реализују неопходних предуслова за успостављању Е-управе, утврде и креирају приоритетне електронске услуге и исте ставе на располагање грађанима и правним лицима кроз портал и шалтер за пријем електронске документације.
 

Увођењем Е-управа омогућава се свим корисницима (грађанима, привредним субјектима, организацијама и др.) да послове пред органима локалне самоуправе завршавају једноставније, брже и јефтиније. Грађанима ће бити омогућено да услуге за које је то погодно користе посредством Интернета и свог личног рачунара, другог кућног или мобилног уређаја.