Допринос унапређењу енергетске ефикасности јавних објеката на територији Града Новог Сада и Општине Темерин

У оквиру конкурса Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Граду Новом Саду, путем Агенције за енергетику Града Новог Сада и Канцеларије за локални економски развој, и Општини Темерин, одобрен је пројекат „Допринос унапређењу енергетске ефикасности јавних објеката на територији Града Новог Сада и Општине Темерин“. Реализациојом овог пројекта омогућене су набавка две термовизијске камере, обука за руковање термовизијским камерама, снимање два јавна објекта - Скупштинe Града Новог Сада, Жарка Зрењанина бр. 2, Нови Сад, и Основнe школe „Кокаи Имре“, Кошут Лајоша бр. 31/1, Темерин, и организација завршне конференције у циљу подизања свести јавности о значају енергетске ефикасности.  Укупна вредност пројекта је 2.250.000,00 динара, при чему је износ донације 1.145.000,00 динара, трајање пројекта је шест месеци, а реализација је почела у јуну 2012. године.