Читај ми

ДОБРИМ ПРОЈЕКТИМА ДО БОЉИХ РЕЗУЛТАТА У БОРБИ ПРОТИВ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

На конференцији за новинаре одржаној у Градској кући члан Градског већа за здравство проф. др Александар Кираљ заједно са председницом Комисије за борбу против дрога проф. др Александром Дицков представио је Извештај о реализацији програма превенције зависности од психоактивних супстанци за 2011. годину.

- Комисија за борбу против дрога као стручно и саветодавно радно тело Градског већа образована је у складу са Акционим планом за спровођење активности у борби против дрога у Граду Новом Саду од 2010. до 2013. године. У 2011. години Град Нови Сад је издвојио 2. 814, 000,00 динара за реализацију 14 пројеката - изјавио је члан Градског већа за здравство проф. др Александар Кираљ и додао да су се ове године појавили нови пројекти који су анимирали велики број и млађих и старијих суграђана и били веома успешни.

Комисија за борбу против дрога је у мају 2011. године расписала јавни конкурс. Реализовано је четири пројекта промоције здравих стилова живота младих, без употребе психоактивних супстанци и волонтерства у превенцији зависности од психоактивних супстанци, затим пет пројеката едукације о штетном утицају психоактивних супстанци и превентивним мерама који обухватају едукацију деце предшколског узраста, деце школског узраста и младих, едукацију родитеља и старатеља и едукацију запослених у образовању и другим секторима укљученим у превенцију зависности од психоактивних супстанци, као и један пројекат вршњачког саветовања младих и чланова њихових породица. Такође, по први пут два пројекта секундарне и терцијалне превенције што представља искорак у односу на претходне године и два пројекта обележавања значајних датума и израде и дистрибуције едукативног и промотивног материјала. Прикупљени су и подаци о зависницима са територије Новог Сада што је омогућило евалуацију пројеката и поређење резултата са онима из претходног периода. Према речима проф. др Александре Дицков број зависника од психоактивних супстанци који се први пут јављају за помоћ смањен је са 168 на 104 што показује да ове активности имају велики успех.

Конференцији су присуствовали и представници удружења "Земља живих" и "Центар за омладинску иницијативу", Омладине ЈАЗАС-а, Центра за превенцију наркоманије ЕМПРОНА, и Градског одбора Црвеног крста Новог Сада који су представили пројекте које су реализовали у протеклој години.

Нови Сад, 24. април 2012. године