Čitaj mi

DOBRIM PROJEKTIMA DO BOLJIH REZULTATA U BORBI PROTIV BOLESTI ZAVISNOSTI

Na konferenciji za novinare održanoj u Gradskoj kući član Gradskog veća za zdravstvo prof. dr Aleksandar Kiralj zajedno sa predsednicom Komisije za borbu protiv droga prof. dr Aleksandrom Dickov predstavio je Izveštaj o realizaciji programa prevencije zavisnosti od psihoaktivnih supstanci za 2011. godinu. 

- Komisija za borbu protiv droga kao stručno i savetodavno radno telo Gradskog veća obrazovana je u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje aktivnosti u borbi protiv droga u Gradu Novom Sadu od 2010. do 2013. godine. U 2011. godini Grad Novi Sad je izdvojio 2. 814, 000,00 dinara za realizaciju 14 projekata - izjavio je član Gradskog veća za zdravstvo prof. dr Aleksandar Kiralj i dodao da su se ove godine pojavili novi projekti koji su animirali veliki broj i mlađih i starijih sugrađana i bili veoma uspešni.

Komisija za borbu protiv droga je u maju 2011. godine raspisala javni konkurs. Realizovano je četiri projekta promocije zdravih stilova života mladih, bez upotrebe psihoaktivnih supstanci i volonterstva u prevenciji zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, zatim pet projekata edukacije o štetnom uticaju psihoaktivnih supstanci i preventivnim merama koji obuhvataju edukaciju dece predškolskog uzrasta, dece školskog uzrasta i mladih, edukaciju roditelja i staratelja i edukaciju zaposlenih u obrazovanju i drugim sektorima uključenim u prevenciju zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, kao i jedan projekat vršnjačkog savetovanja mladih i članova njihovih porodica. Takođe, po prvi put dva projekta sekundarne i tercijalne prevencije što predstavlja iskorak u odnosu na prethodne godine i dva projekta obeležavanja značajnih datuma i izrade i distribucije edukativnog i promotivnog materijala. Prikupljeni su i podaci o zavisnicima sa teritorije Novog Sada što je omogućilo evaluaciju projekata i poređenje rezultata sa onima iz prethodnog perioda. Prema rečima prof. dr Aleksandre Dickov broj zavisnika od psihoaktivnih supstanci koji se prvi put javljaju za pomoć smanjen je sa 168 na 104 što pokazuje da ove aktivnosti imaju veliki uspeh.

Konferenciji su prisustvovali i predstavnici udruženja "Zemlja živih" i "Centar za omladinsku inicijativu", Omladine JAZAS-a, Centra za prevenciju narkomanije EMPRONA, i Gradskog odbora Crvenog krsta Novog Sada koji su predstavili projekte koje su realizovali u protekloj godini.

Novi Sad, 24. april 2012. godine