Читај ми

ДЕЛЕГАЦИЈА САВЕТОДАВНОГ КОМИТЕТА ОКВИРНЕ КОНВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА САВЕТА ЕВРОПЕ У НОВОМ САДУ

Члан Градског већа за спорт и омладину Предраг Свилар састао се са трочланом делегацијом Саветодавног комитета Оквирне конвенције за заштиту националних мањина Савета Европе. Саветодавни комитет је тело Савета Европе чији је задатак да помаже Комитету министара Савета Европе у оцени адекватности мера предузетих од стране држава уговорница ради спровођења начела утврђених у Оквирној конвенцији.

- Са представницима Савета Европе разговарали смо о положају и правима националних мањина у Новом Саду, конкретно о учешћу националних заједница у друштвеном животу, о њиховим правима у области просвете, културе и спорта, као и о службеној употреби језика и писама на територији Града. Нови Сад је град не само мултикултурализма, већ и интеркултурализма и транскултурализма. Прожимање кутурних заједница представља динамичну категорију, а Градска управа континуирано спроводи политику која подразумева поштовање и очување културе и традиције свих националних заједница- истакао је Предраг Свилар.

Циљ боравка чланова Саветодавног комитета у Србији је стицање увида у имплементацију одредаба Оквирне конвенције у нашој земљи. Република Србија је почетком 2013. године предала Савету Европе Трећи периодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције, међутим пракса Савета Европе је да податке о положају и правима националних мањина у једној држави не добија само на основу државног извештаја већ и непосредним разговорима са представницима локалних самоуправа, владиних и невладиних институција и организација, представницима националних савета и других међународних и домаћих организација.

Нови Сад, 30. мај 2013. године