Čitaj mi

DELEGACIJA SAVETODAVNOG KOMITETA OKVIRNE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH MANJINA SAVETA EVROPE U NOVOM SADU

Član Gradskog veća za sport i omladinu Predrag Svilar sastao se sa tročlanom delegacijom Savetodavnog komiteta Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope. Savetodavni komitet je telo Saveta Evrope čiji je zadatak da pomaže Komitetu ministara Saveta Evrope u oceni adekvatnosti mera preduzetih od strane država ugovornica radi sprovođenja načela utvrđenih u Okvirnoj konvenciji.

- Sa predstavnicima Saveta Evrope razgovarali smo o položaju i pravima nacionalnih manjina u Novom Sadu, konkretno o učešću nacionalnih zajednica u društvenom životu, o njihovim pravima u oblasti prosvete, kulture i sporta, kao i o službenoj upotrebi jezika i pisama na teritoriji Grada. Novi Sad je grad ne samo multikulturalizma, već i interkulturalizma i transkulturalizma. Prožimanje kuturnih zajednica predstavlja dinamičnu kategoriju, a Gradska uprava kontinuirano sprovodi politiku koja podrazumeva poštovanje i očuvanje kulture i tradicije svih nacionalnih zajednica- istakao je Predrag Svilar.

Cilj boravka članova Savetodavnog komiteta u Srbiji je sticanje uvida u implementaciju odredaba Okvirne konvencije u našoj zemlji. Republika Srbija je početkom 2013. godine predala Savetu Evrope Treći periodični izveštaj o sprovođenju Okvirne konvencije, međutim praksa Saveta Evrope je da podatke o položaju i pravima nacionalnih manjina u jednoj državi ne dobija samo na osnovu državnog izveštaja već i neposrednim razgovorima sa predstavnicima lokalnih samouprava, vladinih i nevladinih institucija i organizacija, predstavnicima nacionalnih saveta i drugih međunarodnih i domaćih organizacija.

Novi Sad, 30. maj 2013. godine