„Colourful Cooperation“

Пројекат ИПА прекограничне сарадње под називом „Colourful Cooperation“ се реализује у сарадњи са носиоцем пројекта „DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.“  из Мађарске и  партнерима:  „Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesület“ из Мађарске, Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу  Аутономне Покрајине Војводине и Градом Суботицом из Србије.

Циљ пројекта је да се развије свеобухватна културна стратегија за цео мађарско – српски прекогранични регион и околину. Тематски приоритет пројекта је подстицање туризма, културног и природног наслеђа. За Град Нови Сад овај пројекат подразумева велики број изложби, културних програма и креативних радионица које имају за циљ да подрже велики број припадника различитих етничких заједница, омогуће размену међусобних културних вредности, традиције, уметничких остварења и дају подстицај свеобухватној култури региона.

Укупна вредност донације за Град Нови Сад је 308.000 евра, а укупно трајање пројекта је 36 месеци.