„Colourful Cooperation“

Projekat IPA prekogranične saradnje pod nazivom „Colourful Cooperation“ se realizuje u saradnji sa nosiocem projekta „DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.“  iz Mađarske i  partnerima:  „Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesület“ iz Mađarske, Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu  Autonomne Pokrajine Vojvodine i Gradom Suboticom iz Srbije.

Cilј projekta je da se razvije sveobuhvatna kulturna strategija za ceo mađarsko – srpski prekogranični region i okolinu. Tematski prioritet projekta je podsticanje turizma, kulturnog i prirodnog nasleđa. Za Grad Novi Sad ovaj projekat podrazumeva veliki broj izložbi, kulturnih programa i kreativnih radionica koje imaju za cilј da podrže veliki broj pripadnika različitih etničkih zajednica, omoguće razmenu međusobnih kulturnih vrednosti, tradicije, umetničkih ostvarenja i daju podsticaj sveobuhvatnoj kulturi regiona.

Ukupna vrednost donacije za Grad Novi Sad je 308.000 evra, a ukupno trajanje projekta je 36 meseci.