Бокшан, Милош

Бокшан, Милош, адвокат (Ђурђево, Бачка, 1874 - Нови Сад, 23. I 1942)

Гимназију је учио у Новом Саду где је матурирао 1893. Као гимназијалац уживао је стипендију од 15 форинти месечно из фондације Атанасија Гереског. Право је студирао и дипломирао у Пешти (1898), где је стекао и звање доктора права и положио адвокатски испит 1905. После праксе у суду и код адвоката у Новом Саду, отвара и властиту адвокатску канцеларију 1905. Бавио се претежно цивилним правом и убрзо постао један од најугледнијих цивилиста у Војводини. Истакао се као заступник страних и домаћих фирми код берзанских и привредних судова. Био је у оснивачком одбору Адвокатске коморе у Новом Саду и у првој управи Коморе изабран је за потпредседника (1921). У Комори је све време између два рата обављао важне функције. Април 1941. затекао га је као судију Другостепеног суда за адвокате при Дисциплинском већу Касационог суда. Окупаторске власти забраниле су му рад 1941.

Није припадао ниједној политичкој странци. У Преврату 1918. ушао је у Народни одбор (Јаша Томић), па су га бирали за градског представника. Активно се бавио културним радом и у време председниковања Тихомира Остојића био потпредседник Матице српске (1912-1920), а касније и члан матичине управе.

Као један од највиђенијих интелектуалаца и културних радника убијен је у рацији мађарских окупатора. ИЗВОР: ААКВ, Нови Сад.

ЛИТЕРАТУРА: Споменица 100 год. Српске православне гимназије у Новом Саду, Нови Сад 1910; Матица српска 1826-1926, Нови Сад 1927; Споменица ослобођења Војводине 1918, Нови Сад 1929; Милорад Ботић, Оснивање Адвокатске коморе у Новом Саду 1921, ГАКВ, 1991, бр. 3. М. Ботић