„Бољи квалитет живота кроз побољшање система палијативног збрињавања“

У оквиру ИПА прекограничног програма Хрватска – Србија, одобрена су средства за пројекат „Бољи квалитет живота кроз побољшање система палијативног збрињавања“. Носилац пројекта је Дом здравља Осијек, а партнер у пројекту је Дом здравља Нови Сад.

Циљ пројекта је успостављање алгоритма лечења и побољшања квалитета пружања здравствених и медицинских услуга у палијативном збрињавању. Размена знања и добре праксе између Републике Србије и Републике Хрватске кроз презентације и радионице, резултираће повећањем броја стручњака упознатих са савременим методама у лечењу, смањењем медицинског отпада и трошкова уз приближавање савремених материјала свим пацијентима. Пројектом је предвиђено пружање психосоцијалне подршке пацијентима и њиховим породицама, како би се смањио утицај болести на психолошком аспекту. Предвиђено је и да здравствени радници промовишу свој рад кроз промотивне материјале намењене стручном кадру, као и пацијентима и њиховим породицама. Укупна вредност пројекта износи 97.932,56 евра, од чега вредност пројекта која се односи на Дом здравља Нови Сад износи 51.392,24 евра.