Биста песника Бранка Радичевића

Биста песника Бранка Радичевића (1824-1853), попрсје од бронзе 80/60 cm, на постаменту од камена 154/56/40 cm, рад вајарке Иванке Ацин из Новог Сада, постављена први пу 1954. године а од 1974. у Дунавском парку.