Bista pesnika Branka Radičevića

Bista pesnika Branka Radičevića (1824-1853), poprsje od bronze 80/60cm, na postamentu od kamena 154/56/40cm, rad vajarke Ivanke Acin iz Novog Sada, postavljena prvi pu 1954. godine a od 1974. u Dunavskom parku.