Биста књижевника и новинара Мирослава Антића

Биста књижевника и новинара Мирослава Антића (1932-1986), глава од бронзе 54/36 cm, на пирамидалном постаменту од камена 165/63/68 cm; на постаменту је плоча неправилног облика, рад вајара Павла Радовановића, постављена 1992. године, у Дунавском парку у Новом Саду.