Bista književnika i novinara Miroslava Antića

Bista književnika i novinara Miroslava Antića (1932-1986), glava od bronze 54/36 cm, na piramidalnom postamentu od kamena 165/63/68cm; na postamentu je ploča nepravilnog oblika, rad vajara Pavla Radovanovića, postavljena 1992. godine, u Dunavskom parku u Novom Sadu.