Читај ми

БЕСПЛАТНЕ АУТОБУСКЕ КАРТЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

Градоначелник Новог Сада Игор Павличић послао је препоруку Управном одбору Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, да одобри израду бесплатних аутобуских карата за 2012. годину, за превоз у градском и приградском саобраћају на територији Града Новог Сада следећим категоријама:


1. деци до шест година,
2. слепим и слабовидим лицима,
3. параплегичарима, дистрофичарима и лицима сродних обољења,
4. лако и умерено ментално оболелој деци која похађају Школу за основно и средње образовање "Милан Петровић",
5. деци оштећеног слуха (глувој и наглувој деци) која похађају Основну школу "Јован Поповић",
6. умереној и теже оболелој деци и омладини која похађају дневне боравке,
7. болесницима на дијализи и са трансплантираним бубрезима који користе туђу негу и помоћ,
8. ратним и војним инвалидима и цивилним инвалидима рата,
9. корисницима породичне инвалиднине као и члановима породица погинулих у оружаним сукобима после 17. августа 1990. године,
10. избеглим, прогнаним и расељеним лицима којима је због тешке болести потребна чешћа контрола лекара по критеријумима градског органа надлежног за здравство и социјалну заштиту,
11. грађанима Града Новог Сада који су старијиод 65 година на свим линијама ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад у Граду Новом Саду,
12. одборницима на основу одборничке легитимације,
13. саобраћајним, грађевинским, комуналним и буџетским инспекторима Града Новог Сада на основу захтева Градске управе за инспекцијске послове и Службе за буџетску инспекцију Града Новог Сада,
14. добровољним даваоцима крви који су дали крв преко 50 пута (жене), односно 100 пута (мушкарци),
15. деци из породица са троје и више деце до 18 година старости која имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, а која су на редовном школовању у основној и средњој школи, као и наведеним лицима која су расељена са Косова и Метохије која имају пребивалиште односно боравиште на територији Града Новог Сада.
16. студентима са инвалидитетом,
17. особама оболелим од цистичне фиброзе
18. расељеним лицима старијим од 65 година који имају боравиште на територији Града Новог Сада.

Нови Сад, 30. децембар 2011. године