Čitaj mi

BESPLATNE AUTOBUSKE KARTE ZA 2012. GODINU

Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić poslao je preporuku Upravnom odboru Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, da odobri izradu besplatnih autobuskih karata za 2012. godinu, za prevoz u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji Grada Novog Sada sledećim kategorijama:


1. deci do šest godina,
2. slepim i slabovidim licima,
3. paraplegičarima, distrofičarima i licima srodnih oboljenja,
4. lako i umereno mentalno oboleloj deci koja pohađaju Školu za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović",
5. deci oštećenog sluha (gluvoj i nagluvoj deci) koja pohađaju Osnovnu školu "Jovan Popović",
6. umerenoj i teže oboleloj deci i omladini koja pohađaju dnevne boravke,
7. bolesnicima na dijalizi i sa transplantiranim bubrezima koji koriste tuđu negu i pomoć,
8. ratnim i vojnim invalidima i civilnim invalidima rata,
9. korisnicima porodične invalidnine kao i članovima porodica poginulih u oružanim sukobima posle 17. avgusta 1990. godine,
10. izbeglim, prognanim i raseljenim licima kojima je zbog teške bolesti potrebna češća kontrola lekara po kriterijumima gradskog organa nadležnog za zdravstvo i socijalnu zaštitu,
11. građanima Grada Novog Sada koji su starijiod 65 godina na svim linijama JGSP „Novi Sad“ Novi Sad u Gradu Novom Sadu,
12. odbornicima na osnovu odborničke legitimacije,
13. saobraćajnim, građevinskim, komunalnim i budžetskim inspektorima Grada Novog Sada na osnovu zahteva Gradske uprave za inspekcijske poslove i Službe za budžetsku inspekciju Grada Novog Sada,
14. dobrovoljnim davaocima krvi koji su dali krv preko 50 puta (žene), odnosno 100 puta (muškarci),
15. deci iz porodica sa troje i više dece do 18 godina starosti koja imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, a koja su na redovnom školovanju u osnovnoj i srednjoj školi, kao i navedenim licima koja su raseljena sa Kosova i Metohije koja imaju prebivalište odnosno boravište na teritoriji Grada Novog Sada.
16. studentima sa invaliditetom,
17. osobama obolelim od cistične fibroze
18. raseljenim licima starijim od 65 godina koji imaju boravište na teritoriji Grada Novog Sada.

Novi Sad, 30. decembar 2011. godine