ЈАВНО-КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТРЖНИЦА''

https://www.nstrznica.co.rs/

Настао првенствено као војна постаја, као и сва гранична места Нови Сад је временом постајао све занимљивије стециште интереса и окупљања трговаца разном робом, нарочито прехрамбеним производима. Упоредо са развојем града и увећавањем броја становника, развијала се занатска и посебно трговачка делатност. Проглашавање Нова Сада слободном краљевском вароши 01. фебруара 1748. године. подразумевало је да град први пут добија право на располагање прикупљеном пијачарином. Историјски подаци говоре да организована трговина прехрамбеним производима датира с краја XVIII и почетка XIX века, на вашариштима која су се налазила на местима данашње Футошке и Темеринске улице, што представља претечу пијаца у данашњем смислу те речи.

Од пијаца које данас постоје у Новом Саду најраније се помиње Рибља пијаца, која се на данашњој локацији налази од средине XIX века. Централна градска пијаца за продају пољопривредних производа налазила се у другој половини XIX века на месту данашњег Трга слободе и дуж Змај Јовине улице. Нарастањем понуде и потражње, овај простор постаје тесан, па се ова пијаца почетком XX века сели на локацију данашње Футошке пијаце око 1906. године и простор који заузима данашња Темеринска пијаца у годинама након I светског рата.

Убрзаним развојем Новог Сада од друге половине XIX века и његовим прерастањем у административни, привредни и културни центар данашње АП Војводине, нарастала је и потреба за све организованијим снабдевањем становништва прехрамбеним пољопривредним производима. Тако је 25. јуна 1952. године основана Градска комунална установа "Тржница", настала спајањем тадашње три постојеће пијачне управе.

Данашње Јавно комунално предузеће "Тржница" организовано је одлуком Скупштине града Новог Сада 19.маја 1994. године, чиме му је поверено на управљање осам пијаца на територији града Новог Сада. То су Лиманска, Рибља, Футошка. Темеринска, Најлон, Кванташка, Сателитска и Детелинарска пијаца.

Одлуком Скупштине града Новог Сада од 25. марта 2011. године, Петроварадинска пијаца и пијаца у Сремској Каменици су поверене на управљање, уређивање и одржавање Јавном комуналном предузећу "Тржница" Нови Сад.

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад је савремено организовано предузеће, које кроз управљање, комунално опремање, уређивање и изградању осам новосадских пијаца, обавља своју основну делатност обезбеђивања услова за редовно, квалитетно и разноврсно снабдевање грађана свежим животним намирницама и робом широке потрошње.

 

Пијаце:

Рибља пијаца са најдужом традицијом у граду, Рибља пијаца намењена је продаји пољопривредних производа и робе широке потрошње. На површини од 9.000 м2 , ова пијаца је опремљена са око 520 продајних места, 64 пословна простора и 50 продајних места са расхладним витринама предвиђеним за продају млека и млечних производа и свежег живинског меса.
Адреса: Трг републике 18, Тел. 021/524-927

Футошка пијаца оформљена на овој локацији почетком XX века, Футошка пијаца је једна од пијаца најбоље снабдевених пољопривредним производима и разноврсном мешовитом робом. На површини од 5.000 м2 смештено је преко 450 продајних места, 44 пословна простора и затворена хала са расхладним витринама за продају млечних производа, свежег живинског меса и тестенина.
Адреса: Јеврејска 42, Тел. 021/66-16-742

Лиманска пијаца је оличење модерне урбане пијаце примерене снабдевању грађана свежим животним намирницама и робом широке потрошње . Изграђена је на површини од 10.613 м2 . На потпуно наткривеном пијачном платоу, који је омеђен приземним објектом са 51 продавницом различитог садржаја, смештено је 338 тезги за продају пољопривредних производа и мешовите робе. У склопу пијаце налази се и хала површине 230м2 опремљена са 27 расхладних витрина намењених за продају млечних производа, свежег живинског меса и тестенина, фрижидерима за одлагање робе и магацинским простором.
Адреса: Булевар Цара Лазара 50, Тел. 021/48-93-200, 48-93-299

Најлон пијаца је пијаца са широком понудом пољопривредних производа, разноврсне половне робе, антиквитета, половних аутомобила, намештаја, дрвне грађе, огревног дрвета, стоке и сточне хране и кућних љубимаца. Недељом се на Најлон пијаци одржава вашар. Заузима површину од 41.000 м2 . Од око укупно 2.900 продајних места, преко 500 је предвиђено за продају половних аутомобила, а у изграђеним објектима, у оквиру пијаце, налазе се 24 пословна простора.
Адреса: Темерински пут 1, Тел. 021/48-90-200

Сателитска пијаца мада најмања, Сателитска пијаца је једна од најбоље опремљених и организованих пијаца, чија је намена продаја пољопривредних производа и мешовите робе. Чак 257 продајних места, са 15 корисника расхладних витрина и 18 пословних простора, смештено је на површини од 1.100 м2.
Адреса: Стевана Хладног 1, Тел. 063/510-519

Детелинарска пијаца је саграђена седамдесетих година XX века на површини од 1.900м2. Данас се на њој налази 123 продајна места, са 11 корисника расхладних витрина и 13 пословних простора. Намена ове пијаце је продаја пољопривредних производа и мешовите робе.
Адреса: Јанка Веселиновића 5, Тел. 021/512-296

Пијаца “Кулпин” (Кванташка пијаца) површина износи око 30.000 м2. Са својих 314 продајних места и 44 пословна простора, на кванташкој пијаци обавља се ''промет на мало'' пољопривредно-прехрамбеним производима, односно воћем, поврћем и јајима.
Адреса: Марка Миљанова бб, Тел. 021/528-711

Темеринска пијаца од најстаријих у Новом Саду, чија је намена снабдевање грађана пољопривредним производима. Смештена је у самом центру града на површини од преко 3.000 м2, са 94 продајних места и 5 пословних простора.
Адреса: Темеринска 19

 

Петроварадинска пијаца
Свечаним отварањем 08. јуна 2011. године грађани Петроварадина су добили једну савремено уређену пијацу, која ће својим капацитетом задовољавати њихове потребе у снабдевању прехрамбеним и непрехрамбеним производима. Пијаца располаже са 70 тезги, 4 расхладне витрине за продају млечних производа и живинског меса и 3 локала.
Aдреса: Прерадовићева 108ц, Петроварадин

Каменичка пијаца
Свечаним отварањем 03. маја 2012. године грађани Сремске Каменице су добили савремено уређену пијацу, која ће својим капацитетом задовољавати њихове потребе у снабдевању прехрамбеним и непрехрамбеним производима. На пијачном платоу, површине 820 м2, налази се 67 продајних места. За продају воћа и поврћа су намењена 54 продајна места, док је 13 продајних места намењено продаји робних производа.
На пијаци се налазе и четири пословна простора, сваки површине 23 м2.

Адреса: Угао Марка Орешковића и Светосавске улице, Сремска Каменица

Адресе и контакти

Адреса управе: Жике Поповића 4, 21101 Нови Сад
Тел. 021/48 08 555
Фах. 021/48 08 560
e-mail: office@nstrznica.co.rs
http://www.nstrznica.co.rs