ЈАВНО-КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ПАРКИНГ СЕРВИС''

www.parkingns.rs

ЈКП „Паркинг сервис“ основала је Скупштина Града Новог Сада, 16. децембра 2004. године, како би се све већи проблеми паркирања у Новом Саду решавали на озбиљан и систематичан начин. Делатност предузећа је одржавање, уређење и коришћење јавних паркиралишта и гаража, као и услуге у друмском саобраћају.

Циљ „Паркинг сервиса“ је модернизација и унапређење културе паркирања у граду. То подразумева организацију паркиралишта, њихово уређење, видно и прописно обележавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, како би грађани ову врсту услуге могли да користе на најбољи и најквалитетнији начин.

ЈКП „Паркинг сервис“ примењује систем паркирања који подразумева организацију паркиралишта у четири зоне: екстра, црвена, плава и бела. Такође, постоје и паркиралишта са контролом уласка и изласка, као и повремена паркиралишта. Паркинг је могуће платити на два начина: куповином паркинг карте на киоску и мобилним телефоном - слањем СМС-а са регистарском ознаком аутомобила.

ЈКП „Паркинг сервис“
Филипа Вишњића 47
21000 Нови Сад

Телефон: 021/48-99-111
Факс: 021/48-99-119

www.parkingns.rs
office@parkingns.rs

КОНТАКТ
Радним даном и суботом:
од 8:00 до 21:00
Недељом:
од 7:30 до 13:30

ТЕЛЕФОН ЗА СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
021/472-41-40