ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава путем дотација из буџета Града Новог Сада за 2011. годину

Градска управа за спорт и омладину - Канцеларија за младе, расписала је 12. августа

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава путем дотација из буџета Града Новог Сада за 2011. годину за реализацију пројеката из области политике за младе од значаја за Град Нови Сад - Пројеката којима се остварују циљеви дефинисани Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада у 2011. години.

Овим путем позивамо сва удружења и организације из Новог Сада, које раде са младима и за добробит младих, да аплицирају својим идејама на Јавни конкурс за реализацију Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада.

Циљ конкурса:
Циљ кокурса је да обезбеди услове за развој младих и њихово активно учешће у друштву тиме што ће поделити неповратна средства у износу од укупно 11.349,994,00 динара најуспешнијим пројектима.

Рокови:
Конкурс траје од 12. до 31. августа. Неблаговремене (конкурсна документација која буде предата након 31. августа) и непотпуне пријаве на Јавни конкурс, неће бити разматране.

Шта је потребно да бисте аплицирали?
Потребно је да:
Пажљиво ишчитате Смернице које можете пронаћи на сајту Канцеларије за младе www.sio.novisad.rs
Имате регистровано удружење или организацију у Новом Саду
Попуните апликационе формуларе
Пошаљете своје биографије
И имате добру идеју како да се унапреди положај младих у Новом Саду, водећи се једном од наведених области из ЛАПа

Због чега ће Вам се допасти овај кокурс?
Овај Конкурс Вам нуди могућност да аплицирате са више од једног пројекта, да набавите опрему која Вам је потребна за реализацију вашег пројекта као и да имате надокнаду за ваш рад.

А нисте ни сами!
Уколико Вам је потребна помоћ у попуњавању апликационих формулара можете лично посетити Канцеларију за младе или нас позвати путем телефона.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације у вези са Конкурсом могу се добити у Градској управи за спорт и омладину - Канцеларији за младе, лично, или телефоном,

Канцеларија за младе
Жарка Зрењанина 2
021/4882-871
kzmnovisad@gmail.com

Радно време:
Понедељак, среда, петак 7:30 -15:30
Уторак, четвртак 11:30-19:30

Сву потребну документацију можете преузети на овој интернет страници.