JAVNI KONKURS za dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta Grada Novog Sada za 2011. godinu

Gradska uprava za sport i omladinu - Kancelarija za mlade, raspisala je 12. avgusta

JAVNI KONKURS

za dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta Grada Novog Sada za 2011. godinu za realizaciju projekata iz oblasti politike za mlade od značaja za Grad Novi Sad - Projekata kojima se ostvaruju ciljevi definisani Lokalnim akcionim planom politike za mlade Grada Novog Sada u 2011. godini.

Ovim putem pozivamo sva udruženja i organizacije iz Novog Sada, koje rade sa mladima i za dobrobit mladih, da apliciraju svojim idejama na Javni konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada.

Cilj konkursa:
Cilj kokursa je da obezbedi uslove za razvoj mladih i njihovo aktivno učešće u društvu time što će podeliti nepovratna sredstva u iznosu od ukupno 11.349,994,00 dinara najuspešnijim projektima.

Rokovi:
Konkurs traje od 12. do 31. avgusta. Neblagovremene (konkursna dokumentacija koja bude predata nakon 31. avgusta) i nepotpune prijave na Javni konkurs, neće biti razmatrane.

Šta je potrebno da biste aplicirali?
Potrebno je da:
Pažljivo iščitate Smernice koje možete pronaći na sajtu Kancelarije za mlade www.sio.novisad.rs
Imate registrovano udruženje ili organizaciju u Novom Sadu
Popunite aplikacione formulare
Pošaljete svoje biografije
I imate dobru ideju kako da se unapredi položaj mladih u Novom Sadu, vodeći se jednom od navedenih oblasti iz LAPa

Zbog čega će Vam se dopasti ovaj kokurs?
Ovaj Konkurs Vam nudi mogućnost da aplicirate sa više od jednog projekta, da nabavite opremu koja Vam je potrebna za realizaciju vašeg projekta kao i da imate nadoknadu za vaš rad.

A niste ni sami!
Ukoliko Vam je potrebna pomoć u popunjavanju aplikacionih formulara možete lično posetiti Kancelariju za mlade ili nas pozvati putem telefona.

KONTAKT INFORMACIJE
Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Gradskoj upravi za sport i omladinu - Kancelariji za mlade, lično, ili telefonom,

Kancelarija za mlade
Žarka Zrenjanina 2
021/4882-871
kzmnovisad@gmail.com

Radno vreme:
Ponedeljak, sreda, petak 7:30 -15:30
Utorak, četvrtak 11:30-19:30

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na ovoj internet stranici.