Читај ми

ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СТРАТЕГИЈИ РАЗВОЈА СИСТЕМА ЗЕЛЕНИХ ПРОСТОРА

Градска управа за заштиту животне средине обавештава све заинтересоване да ће се јавне расправе поводом Нацрта Програма заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024, и Нацрта Стратегије развоја система зелених простора Града Новог Сада 2015-2030, обавити од 2. до 16. марта 2015. године. Текстове поменутих докумената можете преузети са интернет презентације Градске управе за заштиту животне средине www.environovisad.org.rs.

Управа позива заинтересоване да се укључе у јавне расправе достављањем писаних мишљења, примедби и сугестија на адресу Управе и учешћем у јавним презентацијама Нацрта Програма заштите животне средине, која ће бити одржана 16. марта 2015. године у Плавој сали Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, са почетком у 10:00 часова, док ће презентација Нацрта Стратегије развоја система зелених простора бити одржана истог дана, на истом месту у 12:00 часова.

Град Нови Сад је, на предлог ресорне Управе, учествовао у Отвореном позиву Сталне конференције градова и општина за пружање стручне подршке јединицама локалне самоуправе у стратешком планирању и управљању финансијама у оквиру ЕУ програма Exchange 4, и на основу оцене независног евалуационог тима изабран за подршку у изради Програма заштите животне средине Града Новог Сада. Координациони тим, који је образовао и именовао Градоначелник Новог Сада, израдио је Програм заштите животне средине, уз стручну помоћ консултанта за израду Програма, ангажованог од стране Сталне конференције градова и општина. Овај важан документ представља базу креирања политике заштите животне средине у Граду Новом Саду за наредних десет година и један је од првих израђених програма у Србији.

Имајући у виду чињеницу да Град Нови Сад не поседује стратешки документ којим се дугорочно уређује и планира развој система зелених простора, Управа за заштиту животне средине је 2013. године покренула иницијативу за израду Стратегије развоја система зелених простора. Израда Стратегије поверена је Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду, Департману за воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру, а пројекат је финансиран у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине. Стратегија обједињава потребе заједнице и дефинише референтне тачке за будуће планове и расподелу ресурса. Она подржава локални разој и представља водич органима градске власти, јавним и јавно комуналним предузећима, струковним и невладиним организацијама као и потенцијалним инвеститорима у процесу планирања, пројектовања, подизања, коришћења и одржавања зелених простора. Нови Сад ће бити први град у Србији који ће добити јасно дефинисан документ чијом ће се применом обезбедити дугорочно, планско и одрживо управљање зеленом инфраструктуром.

Нови Сад, 4. март 2015. године