Čitaj mi

JAVNE RASPRAVE O PROGRAMU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I STRATEGIJI RAZVOJA SISTEMA ZELENIH PROSTORA

Gradska uprava za zaštitu životne sredine obaveštava sve zainteresovane da će se javne rasprave povodom Nacrta Programa zaštite životne sredine Grada Novog Sada za period 2015-2024, i Nacrta Strategije razvoja sistema zelenih prostora Grada Novog Sada 2015-2030, obaviti od 2. do 16. marta 2015. godine. Tekstove pomenutih dokumenata možete preuzeti sa internet prezentacije Gradske uprave za zaštitu životne sredine www.environovisad.org.rs.

Uprava poziva zainteresovane da se uključe u javne rasprave dostavljanjem pisanih mišljenja, primedbi i sugestija na adresu Uprave i učešćem u javnim prezentacijama Nacrta Programa zaštite životne sredine, koja će biti održana 16. marta 2015. godine u Plavoj sali Skupštine Grada Novog Sada, Žarka Zrenjanina 2, sa početkom u 10:00 časova, dok će prezentacija Nacrta Strategije razvoja sistema zelenih prostora biti održana istog dana, na istom mestu u 12:00 časova.

Grad Novi Sad je, na predlog resorne Uprave, učestvovao u Otvorenom pozivu Stalne konferencije gradova i opština za pružanje stručne podrške jedinicama lokalne samouprave u strateškom planiranju i upravljanju finansijama u okviru EU programa Exchange 4, i na osnovu ocene nezavisnog evaluacionog tima izabran za podršku u izradi Programa zaštite životne sredine Grada Novog Sada. Koordinacioni tim, koji je obrazovao i imenovao Gradonačelnik Novog Sada, izradio je Program zaštite životne sredine, uz stručnu pomoć konsultanta za izradu Programa, angažovanog od strane Stalne konferencije gradova i opština. Ovaj važan dokument predstavlja bazu kreiranja politike zaštite životne sredine u Gradu Novom Sadu za narednih deset godina i jedan je od prvih izrađenih programa u Srbiji.

Imajući u vidu činjenicu da Grad Novi Sad ne poseduje strateški dokument kojim se dugoročno uređuje i planira razvoj sistema zelenih prostora, Uprava za zaštitu životne sredine je 2013. godine pokrenula inicijativu za izradu Strategije razvoja sistema zelenih prostora. Izrada Strategije poverena je Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Departmanu za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu, a projekat je finansiran u skladu sa Programom korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine. Strategija objedinjava potrebe zajednice i definiše referentne tačke za buduće planove i raspodelu resursa. Ona podržava lokalni razoj i predstavlja vodič organima gradske vlasti, javnim i javno komunalnim preduzećima, strukovnim i nevladinim organizacijama kao i potencijalnim investitorima u procesu planiranja, projektovanja, podizanja, korišćenja i održavanja zelenih prostora. Novi Sad će biti prvi grad u Srbiji koji će dobiti jasno definisan dokument čijom će se primenom obezbediti dugoročno, plansko i održivo upravljanje zelenom infrastrukturom.

Novi Sad, 4. mart 2015. godine