ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – AГЕНЦИЈСКЕ УСЛУГЕ ЗА НАБАВКУ ПУТНИХ КАРАТА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА (ШИФРА: ЈНМВ-У-7/2014-Г)