JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA – AGENCIJSKE USLUGE ZA NABAVKU PUTNIH KARATA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA (ŠIFRA: JNMV-U-7/2014-G)