ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА –УСЛУГЕ ШТАМПАЊА МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ПОТРЕБЕ –ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ШИФРА: ЈНМВ-У-8.1/2014-ГВ