JAVNA NABAVKA USLUGA –USLUGE ŠTAMPANJA MATERIJALA ZA PROTOKOLARNE POTREBE –JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI, ŠIFRA: JNMV-U-8.1/2014-GV