ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА-УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА И ПРАТЕЋИХ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА-ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ШИФРА: ЈНМВ-У-11/2014-ГВ)