JAVNA NABAVKA USLUGA-USLUGE HOTELSKOG SMEŠTAJA I PRATEĆIH UGOSTITELJSKIH USLUGA-POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI (ŠIFRA: JNMV-U-11/2014-GV)

Preuzmite konkursna_dokumentacija.pdf (application/pdf 727 KB)
Preuzmite poziv.pdf (application/pdf 383 KB)