ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГA-УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА РИБЉИМ И ДРУГИМ СПЕЦИЈАЛИТЕТИМА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ПОТРЕБЕ (ШИФРА: ЈНМВ-У-1/2015-ГВ)