JAVNA NABAVKA USLUGA- UGOSTITELJSKE USLUGE RESTORANA SA RIBLjIM I DRUGIM SPECIJALITETIMA ZA PROTOKOLARNE POTREBE (ŠIFRA: JNMV-U-1/2015-GV)