ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА -УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА ИТАЛИЈАНСКОМ КУХИЊОМ ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ПОТРЕБЕ -ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -(ШИФРА: ЈНМВ-У-5/2015-Г)