JAVNA NABAVKA USLUGA -UGOSTITELJSKE USLUGE RESTORANA SA ITALIJANSKOM KUHINJOM ZA PROTOKOLARNE POTREBE -POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI -(ŠIFRA: JNMV-U-5/2015-G)